מלם-תים / המרכז הרפואי הדסה

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> מלם-תים / המרכז הרפואי הדסה
מאת: מערכת Telecom News
21/04/13,  13:08
החברות המעורבות: מלם-תים בשיתוף EMC עבור המרכז הרפואי הדסה.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הטמעת 2 מערכות אחסון Isilon של EMC בנפח כולל של 600 טרה, שמאפשרות ניהול ותמיכה של נפחים מעל 2 פטה לסביבות ה-PACS (דימות) כולל אינטגרציה של מערכות PACS של GE. בשלב נוסף יוטמע פתרון זמינות EMC VPLEX ליכולת עבודה רציפה.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: נאמד במיליון וחצי ש"ח
Bookmark and Share