GNS / רשת פרופורציה

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> GNS / רשת פרופורציה
מאת: מערכת Telecom News
24/04/13,  10:01
החברות המעורבות: GNS עבור רשת פרופורציה
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הקמת תשתית וירטואלית של עשרות שרתים המאוחסנים בענן הציבורי של GNS לשימוש מערך המכירות של רשת פרופורציה וניהול לקוחותיה. הוקמה רשת IPVPN רשת תמסורת וקווי גיבוי רחבה ל-12 הסניפים.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: נאמד במאות אלפי ש"ח
Bookmark and Share