Ruckus Wireless בגטר טק / מלון הר ציון בירושלים

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> Ruckus Wireless בגטר טק / מלון הר ציון בירושלים
מאת: מערכת Telecom News
24/04/13,  10:34
החברות המעורבות: גטר טק המייצגת את Ruckus Wireless האמריקאית + חב' פאזל עבור מלון הר-ציון בירושלים.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הטמעת מוצרי Ruckus Wireless לכיסוי Wifi לאורחי המלון ומשתתפי הכנסים: הותקנו 70 נקודות גישה פנימיות וחיצוניות.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: 250,000 ש"ח 
Bookmark and Share