Camtek / לקוח ששמו לא נמסר

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> Camtek / לקוח ששמו לא נמסר
מאת: מערכת Telecom News
24/04/13,  10:46
החברות המעורבות: קמטק עבור לקוח ששמו לא נמסר.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הזמנת המשך להטמעת מערכת  Xact200 - הדור הבא של מערכות הכנת דגמים ל-TEM - Transmission Electron Microscope לתעשיית השבבים.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share