Ceragon / מפעיל סלולר מוביל באמריקה הלטינית

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> Ceragon / מפעיל סלולר מוביל באמריקה הלטינית
מאת: מערכת Telecom News
24/04/13,  10:55
החברות המעורבות: סרגון עבור מפעיל סלולר מוביל באמריקה הלטינית.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הזמנת המשך לשדרוג רשת התקשורת: פתרונות short haul ו-long haul לגישה נוחה לשירותי 3G ו-LTE/4G.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: נאמד ב-8 מיליון דולרים
Bookmark and Share