דוח הוועדה לייעול מנגנוני הרגולציה בישראל

דף הבית >> דעות ומחקרים >> מחקרים, מצגות מסמכים >> Israel ICT >> דוח הוועדה לייעול מנגנוני הרגולציה בישראל
מאת: מערכת Telecom News 
25/04/13,  08:00
נושא: הדו"ח המלא של הוועדה הממשלתית שקמה בעקבות המחאה החברתית ובעקבות דו"ח טרכטנברג. 
תוכן המסמך: דן"ח של צוות בין משרדי שהוגש לממשלה באפריל 2013
קישור לצפייה: http://sdrv.ms/17VpHCR
הערות: כולל גם המלצות בתחום התקשורת 
Bookmark and Share