CloudFlare / Triple C

דף הבית >> שת"פים הסכמים נציגויות >> CloudFlare / Triple C
מאת: מערכת Telecom News
25/04/13,  14:00
החברות המעורבות: טריפל סי עם CloudFlare
תוכן השת"פ / נציגויות: שיווק שירותי CloudFlare ללקוחות ענן טריפל סי בארץ מסוף אפריל 2013. השירות מיועד להגנת אתרים מאיומים, תולעים וכד' ולהאצתם, כך שהגלישה נעשית מהירה יותר ובביצועים טובים יותר.
היקפו הכספי של השת"פ / נציגויות:  לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share