Google / Perion

דף הבית >> שת"פים הסכמים נציגויות >> Google / Perion
מאת: מערכת Telecom News
25/04/13,  14:15
החברות המעורבות: פריון עם גוגל
תוכן השת"פ / נציגויות: הארכת קשרי פריון עם מנוע החיפוש של גוגל לתקופה של שנתיים.
היקפו הכספי של השת"פ / נציגויות:  לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share