NICE / שדה התעופה דנוור ארה"ב

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> NICE / שדה התעופה דנוור ארה"ב
מאת: מערכת Telecom News
30/04/13,  16:00
החברות המעורבות: נייס עבור שדה התעופה הבינ"ל דנוור בארה"ב.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הטמעת NICE Situator לניהול מצבים להגברת הבטחון והבטיחות במערכת הניהול של שדה התעופה.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share