Net Translations / EMaaS

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> Net Translations / EMaaS
מאת: מערכת Telecom News
01/05/13,  14:00
החברות המעורבות: EMaaS עבור חב' התרגום הבינ"ל Net Translations.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הטמעת פלטפורמה לניהול לפי יעדים המסופקת במודל תוכנה כשירות, בשילוב עם מערכת ניהול המכירות SalesForce של SalesForce.com המשווקת ע"י בלאט-לפידות.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי.
Bookmark and Share