Service-Wise / חב' הטיולים GoEco

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> Service-Wise / חב' הטיולים GoEco
מאת: מערכת Telecom News
07/05/13,  13:51
החברות המעורבות: Service-Wise עבור חב' הטיולים GoEco
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הטמעת מערכת Salesforce.com לתמיכה באתר האינטרנט והפרסומות של חב' GoEco תוך שדרוג מערך עמודי הנחיתה.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share