Intelbras / DSPG מברזיל

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> Intelbras / DSPG מברזיל
מאת: מערכת Telecom News
08/05/13,  06:21
החברות המעורבות: DSPG עבור יצרנית הטלפוניה Intelbras מברזיל.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הספקת שבבי VoIP לקו מוצרי הטלפוניה, שמאפשרים יכולת עיבוד חזקה, טווח קליטה רחב, ביטול רעשי רקע ואיכות שמע גבוהה, להפחתת הוצאות וקיצור זמן הפיתוח של המוצרים.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share