FTS \ daPhone Brand Srl

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> FTS \ daPhone Brand Srl
מאת: מערכת Telecom News
08/05/13,  22:45
החברות המעורבות: חברת FTS הישראלית עבור daPhone Brand Srl מרומניה.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: התקנת מערכת גבייה - Billing של FTS אצל ספק התקשורת הבינלאומי ותשתיות תקשורת לספקים אחרים מרומניה. המערכת תומכת בספקי תקשורת ניידת חדשים מסוג MVNO ו- MVNE ברחבי אירופה הנסמכים על תשתיות החברה הרומנית. 
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר. 
Bookmark and Share