RRsat / רשת תכניות הדת האפרו-אמריקאית WORD NETWORK

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> RRsat / רשת תכניות הדת האפרו-אמריקאית WORD NETWORK
מאת: מערכת Telecom News
24/05/13,  00:03
החברות המעורבות: RRsat עבור רשת תכניות הדת האפרו-אמריקאית WORD NETWORK.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: באמצעות פתרון של RRsat המתבסס על פלטפורמת ה-KU-band של לווייני Eutelsta ו-Optus D2 תוכל רשת תכניות הדת להפיץ תכניותיה לאוסטרליה, ניו זילנד והעולם הערבי.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share