Sure Erasure / MITsy

דף הבית >> שת"פים הסכמים נציגויות >> Sure Erasure / MITsy
מאת: מערכת Telecom News
26/05/13,  14:05
החברות המעורבות: MITsy אינטרנשיונל עם חברת ההזנק הישראלית Sure Erasure.
תוכן השת"פ / נציגויות: הספקה בישראל של טכונלוגיות המחיקה האבסולוטית ללא יכולת שחזור של חב' הסטארטאפ הישראלית, למחיקה בטוחה של כל סוגי הדיסקים ורכיבי הזיכרון, למניעת דליפת מידע סודי/רגיש. זאת, ללא צורך בהשמדה יקרה ולא בטוחה של הרכיבים עצמם.
היקפו הכספי של השת"פ / נציגויות:  לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share