Swire Pacific Offshore / RRsat

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> Swire Pacific Offshore / RRsat
מאת: מערכת Telecom News
28/05/13,  19:05
החברות המעורבות: RRsat עבור SPO - ספקית לתעשיית נפט וגז בלב ים מסינגפור.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: שירותי תקשורת לוויינית ללא הגבלה ל-65 כלי שיט כאמצעות Station711 - זרוע התקשורת הלוויינית הניידת (MSS) של אר. אר. סאט, לייעול התפעול ולשיפור אייכות החיים של העובדים באוניות.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share