נטקום / מרכז רפואי הדסה

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> נטקום / מרכז רפואי הדסה
מאת: מערכת Telecom News
19/06/13,  13:14
החברות המעורבות: נטקום עבור מרכז רפואי הדסה.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: שדרוג מערך השליטה והבקרה בטכנולוגיית הניהול של CA Technologies.  הוטמעו: מערכת SOI להצגת תמונת מצב ממספר מערכות, מערכת Spectrum לניטור שרתים, Netqos ו-Ehealth להספקת נתונים על מצב ציוד תקשורת.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: נאמד במאות אלפי ש"ח.
Bookmark and Share