Ruckus Wireless בגטר טק / המרכז הבינתחומי הרצליה

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> Ruckus Wireless בגטר טק / המרכז הבינתחומי הרצליה
מאת: מערכת Telecom News
24/06/13,  15:56
החברות המעורבות: גטר טק המייצגת את Ruckus Wireless האמריקאית עבור המרכז הבינתחומי בהרצליה.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: החלפת פתרון תקשורת אלחוטית קיים בפתרון WiFi של Ruckus Wireless לשימוש אלפי סטודנטים בו-זמנית.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: נאמד במאות אלפי ש"ח
Bookmark and Share