F5 / קונדואיט

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> F5 / קונדואיט
מאת: מערכת Telecom News
26/06/13,  15:00
החברות המעורבות: F5 עבור Conduit
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הטמעת פתרונות גישה וזמינות יישומים עבור תשתיות המחשוב והאפליקציה של קונדואיט. הוטמעו פתרון ה-Link Controller עבור שרידות, פתרון ה- Access Policy Manager  עבור גישה מאובטחת ובדיקת תחנות קצה ופתרון ה-Local Traffic Manager  לאיזון עומסים. כל הפתרונות כוללים את מערכת ההפעלה TMOS.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share