דו"ח הכנסת: 8 קבוצות טייקונים מחזיקות בכלי תקשורת בישראל עם נכסים פיננסיים וריאליים צולבים

דף הבית >> דעות ומחקרים >> על סדר היום >> דו"ח הכנסת: 8 קבוצות טייקונים מחזיקות בכלי תקשורת בישראל עם נכסים פיננסיים וריאליים צולבים
דו"ח הכנסת: 8 קבוצות טייקונים מחזיקות בכלי תקשורת בישראל עם נכסים פיננסיים וריאליים צולבים
מאת: אבי וייס, 1.7.13, 15:30
 
מסמך, שהוכן בכנסת לקראת דיוני ועדת הכספים בהצעת חוק לצמצום הריכוזיות במשק, מצביע על ריכוזיות גבוהה בתחום התקשורת העלולה לפגוע בחופש הביטוי ולהוביל להשתלטות מעטים על הבמה הציבורית.
 
מרכז המחקר והמידע בכנסת פרסם ביוני מסמך תחת הכותרת: "תיאור וניתוח הבעלויות על כלי התקשורת בישראל". ראו את המסמך המלא מאת תמיר אגמון ועמי צדיקכאן. זאת, לקראת דיונים בוועדת הכספים לגבי הצעת החוק לצמצום הריכוזיות במשק.
ריכוזיות גבוהה מדי בשוק התקשורת, בעלות של קבוצות עסקיות מעטות על כלי התקשורת, בעלות על כמה כלי תקשורת במקביל ובעלויות מקבילות (אלכסוניות) גם על נכסים ריאליים ופיננסיים, עלולות לפגוע בסיקור החדשות.
 
בישראל מגבילה הרגולציה בצורה חלקית ומבוזרת, את ריכוז הבעלויות על חלק מהמדיה בלבד – הטלוויזיה והרדיו. אולם, אין רגולציה על הבעלות על אמצעי המדיה הישן – העיתונות מחד, ועל אתרי החדשות באינטרנט מאידך. בנוסף, אין רגולציה על אחזקות של קבוצות עסקים ובעלי מונופול על כלי תקשורת. מסתבר, שיש ל-8 קבוצות עסקים אחזקות בכלי התקשורת לפי הטבלה במסמך הכנסת כדלקמן:

טבלה: בעלויות אלכסוניות (תקשורת ונכסים פיננסיים וריאליים) של קבוצות עסקים בכלי התקשורת:
 
קב' עסקים כלי התקשורת נכסים ריאליים נכסים פיננסיים מונופולים
עופר ואודי אנג'ל רשת (51%) כן מזרחי טפחות 8
פישמן גלובס (57.1%), ידיעות אחרונות (14.2%) כן לא 1
ורטהיים קשת (51%) כן מזרחי טפחות 1
מימן ערוץ 10 (51%) כן לא 0
אלוביץ יס (49.78%) כן לא 1
תשובה קשת (20%) כן הפניקס 2
שטראוס רשת (16%) כן לא 2
לבייב ערוץ 9 (35.7%) כן לא 0
 
לפי המסמך, תקשורת המונים חיונית לדמוקרטיה ויש חשיבות לקיום שוק תחרותי. במסמך הכנסת מודגש, שמאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון לשעבר טען: "אם בעלי שליטה בעיתונות יסרבו לשקף רעיונות מסוימים, עלולה תמונת הרעיונות להתעוות. חיסול שוק הרעיונות נובע מריכוז בשליטה בשוק התקשורת. יש אצלנו שליטה ריכוזית בתחום העיתונות ובעליה יודעים היטב להפעיל את כוחם". אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר הוסיף: " יש למנוע השתלטות מעטים על הבמה הציבורית".
 
בטבלה הבאה, ממסמך הכנסת, מפורטות בעלויות צולבות (על מספר כלי תקשורת) בכלי התקשורת:
 
בעלות ענף אמצעי תקשורת שיעור
פישמן עיתונות יומית גלובס
ידיעות אחרונות
57.1%
14.2%
אביב גלעדי טלוויזיה מסחרית
טלוויזיה רב ערוצית
טלוויזיה רב ערוצית
רשת
ערוצים משותפים ב-HOT
ערוצים משותפים ב-YES
12%
7 ערוצים
6 ערוצים
דוד בן-בסט רדיו אזורי
רדיו אזורי
רדיוס
רדיו לב המדינה
98%
98%
אלי עזור עיתונות יומית
טלוויזיה רב ערוצית
רדיו אזורי
רדיו אזורי
רדיו אזורי
עיתונות
ג'רוזלם פוסט
3 ערוצים (צ'רלסטון)
רדיו ללא הפסקה
רדיו ללא הפסקה צפון
רדיו ECO99fm
עיתון "סופשבוע"  + זרים
100%
50%
30.72%
30.72%
30.72%
בעלים
ויסמן-בירן רדיו אזורי
רדיו אזורי
רדיו אזורי
רדיו ללא הפסקה
רדיו ללא הפסקה צפון
רדיו ECO99fm
16.82%
16.82%
16.82%
צבי שלום רדיו אזורי
רדיו אזורי
רדיו אזורי
רדיו דרום
רדיו גלי ישראל
רדיו תל אביב
21.57%
18.5%
13.93%
 
ראוי לציין, שלגבי חברות HOT ו-YES, פטריק דרהי מחזיק ב-100% ב-HOT, ולגבי YES, בזק (קב' אלוביץ) מחזיקה ב-49.78% ויורוקום (קב' אלוביץ) מחזיקה ב-50.22%.
 
ואכן, נשקפות סכנות רבות עקב ריכוז הבעלויות, הבעלויות הצולבות והבעלויות האלכסוניות. המסמך מפרט סכנות רבות, ביניהן:
פגיעה בחופש הביטוי. צמצום מגוון הדעות, צמצום אספקת מידע, יצירת דעת קהל שלילית כלפי גורמים כלכליים ופוליטיים משיקולי בעלי השליטה, צמצום ביקורת חיצונית עקב הכוח של בעלי השליטה, צנזורה פנימית של העיתונים וכלי התקשורת עפ"י האינטרסים של בעלי השליטה, היעדר הפרדה בין הון לשלטון, פגיעה בתחרות הכלכלית (ע"י הבלטת נכסים כלכליים של בעלי השליטה), ניסיון לעצב דעת קהל לפי אינטרסים כלכליים של בעלי השליטה, הצגת מצגים מוטים, מניעת חשיפת תחקירים ושערוריות העלולות לפגוע באינטרסים של בעלי השליטה, פגיעה בתחרות ע"י העברת עבודות לעסקים הקשורים בבעל השליטה, תיאור שלילי של עסקים המתחרים בבעל השליטה,  אי-סיקור של חדשות המציגות את בעלי השליטה באור שלילי, ועוד.

מבין כל הסכנות, ראוי לטעמי להדגיש במיוחד את נושא הצנזורה הפנימית ואת נושא אי חשיפת תחקירים ושערוריות. כבר כתבתי בעבר ראו – כתבה מקיפה בנושא "עיתונות מפוחדת" – כאן, בה חשפתי, שרוב המתפרסם בכלי המדיה ההמוניים בישראל הוא "הונאת הקוראים" ו"מידע מטעם" המייצגים אינטרסים שונים ומשונים, אך לא את האמת. זאת, בנוסף לאוסף מדהים של תופעות שליליות, שהובילו ל"עיתונות מפוחדת", שאינה מדווחת לקוראים על המציאות כפי שהיא.
 
המסמך ממליץ, בין היתר,  על החמרת כללי הבעלויות הצולבות כך שתקטן ואף תישלל האפשרות להיות בעל של כמה כלי תקשורת המשדרים חדשות ואקטואליה, על רגולציה על בעלויות אלכסוניות (תקשורת ועסקים) כך שתופחת האחזקה של קבוצות עסקים גדולות בכלי התקשורת  על חיוב עיתונים להיות שקופים לגבי האינטרסים הכלכליים והאחרים של בעלי העיתונים באמצעות גילוי נאות תקופתי ועל מניעת בעלויות צולבות בין עיתונים, ועל יישום רגולציה לאתרי אינטרנט חדשותיים.
 
כאמור, מסמך הכנסת המלא עם טבלאות ונתונים רבים נוספים מצוי - כאן.
 
עיתונות 
 
Bookmark and Share