משרד האוצר קורא לבדוק מוכנות הגופים המוסדיים לשעת חירום

דף הבית >> חדשות לארגונים ולעסקים >> משרד האוצר קורא לבדוק מוכנות הגופים המוסדיים לשעת חירום
משרד האוצר קורא לבדוק מוכנות הגופים המוסדיים לשעת חירום
מאת: חיים חביב, 7.7.13, 17:50
 
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרופ' עודד שריג, הודיע לגופים המוסדיים על עריכת תרגיל מבוקר נוסף לבדיקת מוכנותם לשעת חירום (שע"ח) ויכולתם לספק שירותים חיוניים ללקוחותיהם.
 
התרגיל ייערך באוקטובר 2013 וידמה רציפות והמשכיות עסקית (BCP) בעת מלחמה כוללת. התרגיל מהווה שלב נוסף בבחינת היערכות הגופים המוסדיים למצבי חירום, ובא בהמשך לתרגיל קודם באוקטובר 2012 שדימה המשכיות עסקית לאחר רעידת אדמה.
 
במקביל להנחיה זו, פורסמו היום גם ממצאים עיקריים מהתרגיל הקודם - "ממצאי ביקורת רוחב בנושא המשכיות עסקית", כאן. נציין, כי באוקטובר 2012 הורה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון על תרגול המשכיות עסקית בגופים מוסדיים, במטרה לבחון את יכולתם להתמודד עם מקרה אסון. בתרגיל נדרשו גופים מוסדיים לענות על סקר בשלות מקדים, שנועד להעריך את רמת המוכנות שלהם להמשכיות עסקית. בנוסף, נדרשו לענות על שאלון בקר על התרגיל הנדרש ולמסור תחקיר מקיף של התרגיל. המידע שקיבל האגף היווה בסיס לניתוח המצב הקיים.
 
האגף מצא, כי נדרשת הגברת מעורבות גורמי הנהלה בכירים בהיערכות לשע"ח. בנוסף נמצא, כי על גופים מוסדיים להקדיש תשומת לב רבה יותר לתרגול היערכותם לחירום, ולהגדיל את היקפם ותדירותם של תרגילים אלה. עוד התברר כי גופים רבים הנסמכים על ספקי שירות חיצוניים בעת פעילותם בחירום, לא ווידאו את יכולת הספקים לעמוד בהתחייבויותיהם.
 
פרסום עיקרי הממצאים נועד לשקף את עמדת הממונה לגבי אופן יישום הוראותיו הלכה למעשה, ונועד לשפר את התנהלות הגופים המוסדיים בתחום זה. הנחיות הממונה לעריכת תרגילי חירום הן המשך ישיר לפעילות אגף שוק ההון בשנים האחרונות להבטחת המשכיות פעילות עסקית של גופים מוסדיים בשע"ח. פעילות זו כוללת הסדרת הנושא, הוראות לתרגולים וביקורות. ההוראות מכסות טווח רחב של תרחישים שעל המוסדיים להיערך לקראתם, כגון מלחמה, תקיפת סייבר ורעידות אדמה.
 
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, פרופ' עודד שריג: "האגף פועל להבטיח כי גופים מוסדיים יהיו ערוכים למצבי חירום שונים, כדי להבטיח תפקוד רציף ותקין לתועלת החוסכים והמבוטחים".
היערכות לחרום
Bookmark and Share