Fox International Channels / RRsat

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> Fox International Channels / RRsat
מאת: מערכת Telecom News
08/07/13,  13:58
החברות המעורבות: RRsat עבור FIC - Fox International Channels מקב' 21st Century Fox.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: שידור ערוצים של הרשת בשפה הצרפתית לצופים באפריקה בפלטפורמת ה-C-band של RRsat ע"ג הלוויין AFRICASAT 1A של חב' MEASAT. בתחילה יופצו השידורים של 2 ערוצי נשיונל ג'אוגרפיק וערוץ הטיולים Voyage.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share