CA Technologies ע"י חב' דתנין / Click Software

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> CA Technologies ע"י חב' דתנין / Click Software
מאת: מערכת Telecom News
10/07/13,  12:21
החברות המעורבות: CA Technologies באמצעות חב' דתנין עבור Click Software.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הטמעת פתרון אבטחת מידע לניהול זהויות והרשאות גישה נוחה ומאובטחת במסגרת מעבר לענן מכל מקום בעולם. בכלל זאת הוטמע פתרון CA Site Minder Federation (להזדהות אחודה SSO) המאפשר ללקוח, שהזדהה במערכות הפנימיות לארגון, להיכנס למערכת Click Software ללא הזדהות נוספת.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share