Arista Networks באמצעות Comm-IT / חברה למסחר אלגוריתמי

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> Arista Networks באמצעות Comm-IT / חברה למסחר אלגוריתמי
מאת: מערכת Telecom News
10/07/13,  13:04
החברות המעורבות: Arista Networks באמצעות Comm-IT עבור חברה למסחר אלגוריתמי במס' אתרים בארה"ב
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הטמעת פתרון Ultra-Low-Latency עבור רשת הדור הבא של חב' בורסאית, רשת הממוקמת במס' אתרים בארה"ב. הפתרון מאופיין בהשהייה של 23-26 מיקרו שניות, שנמוכה משמעותית מהמקובל בשוק (33-68 מיקרו שניות).
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share