ח.מר / גוף ממשלתי במדינה באפריקה

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> ח.מר / גוף ממשלתי במדינה באפריקה
מאת: מערכת Telecom News
15/07/13,  20:02
החברות המעורבות: ח. מר עבור גוף ממשלתי במדינה באפריקה (לקוח קיים).
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: אספקת והתקנת מערכות אבטחה היקפית לאתרים רגישים, מערכות תקשורת והכשרה מקצועית לכוחות אבטחה ומשטרה, שיעשו שימוש במערכות אצל גוף ממשלתי במדינה באפריקה.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: 30 מיליון ש"ח
Bookmark and Share