ארטנט מקב' אמן / המוסד לביטוח לאומי

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> ארטנט מקב' אמן / המוסד לביטוח לאומי
מאת: מערכת Telecom News
17/07/13,  18:19
החברות המעורבות: ארטנט מקב' אמן עבור המוסד לביטוח לאומי.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: ביצוע מבחני חדירה תקופתיים למערכות הממוחשבות ורשתות התקשורת של הביטוח הלאומי לאיתור פרצות אבטחה.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share