Incentives Solutions / רפאל

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> Incentives Solutions / רפאל
מאת: מערכת Telecom News
22/07/13,  22:08
החברות המעורבות: אינסנטיבס  סולושנס עבור רפאל.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הטמעת מערכת Incentives Pro לניהול תהליך התגמול הרבעוני ברפאל - רכיב שכר תלוי-ביצועים המחולק לעובדים אחת לרבעון, לניהול מאובטח וגמיש לתהליכים, למדדים ולשיטות המדידה.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: 500,000 ש"ח
Bookmark and Share