MADSEC Security / שב"א + מס"ב

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> MADSEC Security / שב"א + מס"ב
מאת: מערכת Telecom News
23/0713,  15:28
החברות המעורבות: MADSEC Security עבור חב' שב"א וחב' מס"ב המספקות שירותים בתחום הסליקה והתשלומים לבתי עסק, בנקים וחברות אשראי.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: ביצוע סקר אבטחה ובדיקות חדירות, שכללו בדיקה טכנולוגית לעמידות המערכות בפני מתקפות קיברנטיות לשיפור מערך ההגנה של החברות. הבדיקות התבססו על כמה מתודולגיות כמו Owsap, Cobit ו-Saint. בבדיקות תושאלו אנשי מפתח בארגון וגם נבדקו הגדרות. כל זאת, תוך ביצוע התקפות על התשתיות, השירותים והאפליקציות של 2 החברות.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: 100,000 ש"ח
Bookmark and Share