One1 / מרכז המזון לבע"ח יע"ל

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> One1 / מרכז המזון לבע"ח יע"ל
מאת: מערכת Telecom News
30/07/13,  15:15
החברות המעורבות: One1 עבור מרכז המזון יע"ל אגודה שיתופית חקלאית במושב אביגדור.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הטמעת מערכת בקרה לניהול ושליטה של תהליכי ייצור של מזון לבעלי חיים, לגישה זמינה לנתונים וליכולת מעקב בזמן אמת.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: 250,000 ש"ח
Bookmark and Share