Dell / רשת

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> Dell / רשת
מאת: מערכת Telecom News
31/07/13,  19:46
החברות המעורבות: דל עבור זכיינית השידור "רשת".
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הטמעת פרויקט אחסון וירטואליזציה מבוסס VMware הכולל שרתי Dell PoweEdge Servers, מתגים ומערכת Dell Equallogic Virtualized Storage.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: 300,000 ש"ח
Bookmark and Share