One1 / אמיקוטיוב

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> One1 / אמיקוטיוב
מאת: מערכת Telecom News
12/08/13,  13:58
החברות המעורבות: One1 עבור אמיקוטיוב יצרנית ליבות קרטון במפעל גברעם ובמפעל גניגר.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הטמעת מערכת One1View ERP ב-2 המפעלים לתמיכה ב-30 משתמשים להפעלת כל המחלקות: פיננסים, רכש, מלאי, ייצור, מכירות, שיווק, מסופןונים, בקרת איכות ומשאבי אנוש.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: 500,000 ש"ח
Bookmark and Share