שערורייה נוספת נחשפת בתחום המאגר הביומטרי

דף הבית >> חדשות לארגונים ולעסקים >> שערורייה נוספת נחשפת בתחום המאגר הביומטרי
מי שהגה, תכנן, הקים, פיקח וממשיך לפקח על תפעול המאגר הביומטרי, נבחר ב"פטור ממכרז". "פטור" מתגלגל מאז 2008 שחודש לאחרונה (בדיעבד). כך מתנהל הנושא הרגיש ביותר לאזרחי הישראל: בדרך של פטורים ממכרזים ומכרזים המועתקים מוויקיפדיה...
מאת: אבי וייס, 13.8.13, 11:30גדעון סער

לאחר שחשפנו שהחברה המתפעלת את המאגר הביומטרי מתנהלת (מזה שנים) ללא מכרז ראוי, וקיבלה אך לאחרונה "פטור ממכרז" להמשך פעילותה (מדובר בפעילות בהיקף של מאות מיליוני ש"ח מכספי המיסים של תושבי ישראל, ליתר דיוק: 270 מיליון ש"ח), ולאחר שחשפנו את הפטור שהיה לליווי האסטרטגי והתקשורתי של הנושא והמכרז המפוברק לחידוש הפטור, כשהתברר לנו שזה מכרז מועתק מילה במילה כולל הלינקים מוויקיפדיה ללא מתן קרדיט, הגיע תור החשיפה המדהימה הנוספת.

התברר לנו לפתע, בגלל אישור "פטור ממכרז" של משרד האוצר למשרד הפנים, שנעשה בשבוע החולף, שמי שהגה, תכנן, הקים, פיקח, הוביל ומלווה את המאגר הביומטרי, הוא בכלל לא עובד מדינה, אלא יועץ עצמאי, שמאז 2008 ממלא את תפקידו ב"פטור ממכרז". הפטור ממכרז האחרון אושר לפני מספר ימים, בלי לדווח לציבור (כמובן).

לכן, פנינו ושאלנו את שר הפנים, משרד האוצר והרשות למאגר ביומטרי את השאלות הבאות:
"היום הופתעתי לגלות, שהאיש המרכזי העוסק והממונה על המאגר הביומטרי (א"ב, שמו שמור במערכת ומוכר לעוסקים בנושא), אינו אלא יועץ חיצוני עצמאי המועסק ב"פטור ממכרז" החל משנת 2008, וב- 7.8.13 הוארך שוב הפטור ממכרז להעסקתו (אישור בדיעבד, כרגיל בתרגילי משרד הפנים) החל מ- 1.7.13 עד 1.7.14.
הייתכן?
האם יש איזה דבר, שנוגע למאגר הביומטרי, שאינו נגוע בקומבינות של "פטורים ממכרזים" ושאר תרגילים שונים ומשונים לעקיפת החוק ורמיסת כל נורמה ציבורית?
מה אומר על כך שר הפנים? מה עמדת משרד האוצר על כל התרגילים הללו ומדוע הם אושרו על ידי החשכ"ל?"

את תגובת שר הפנים גדעון סער לא הצלחנו לקבל, לא שלא ניסינו. גם האוצר לא השיבנו, לא שלא התאמצנו לקבל תשובה. כך, שר הפנים ממשיך לנסות ולהתחמק מכל אחריות ציבורית לכאוס בהתנהלות המאגר הביומטרי, שנמצא תחת אחריותו האישית. 

תגובת מילה מיה רוזין, מנהלת פעילות הרשות לביומטריה, משרד הפנים: "בהמשך לפניותיך מן הימים האחרונים הרינו להשיבך כדלקמן:
אנו דוחים את טענותיך לפיהן יש להביא לביטול מכרז בגין שימוש בהגדרה, שפורסמה באינטרנט והפרת זכויות יוצרים וכן, טענותיך בנוגע להליך ההתקשרות עם מר א"ב, יועץ מקצועי המועסק על ידי הרשות לניהול המאגר הביומטרי. באשר ליתר הטענות, מצאנו כי הן משוללות כל יסוד ולא מצאנו כל עילה להתערב בהן.
ביחס לטענת הפרת זכויות יוצרים, אבקש להודיעך כי הוכנסו הפניות מתאימות במסמכי המכרז לרבות ציון מדויק של המקור בהתאם לדרישות באתר ויקיפדיה.
בהתייחס לטענה לפיה נפל פגם בהליך ההתקשרות עם מר א"ב, אבקש לציין כי ההתקשרות עמו נעשתה בהתאם לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 על תקנותיו. כל פעולות הרשות מבוצעות בהתאם לדרישות החקיקה". 

אם הבנתם את התשובה, אשמח לקבל הסברים. אני לא הבנתי מאומה. דבר אחד די ברור: הגיעה העת, שכל הנושא הביומטרי ייחקר ע"י אנשים בלתי תלויים, שיודעים לחקור התנהלות כזו במישור הציבורי. שר הפנים, גדעון סער, לא יוכל להמשיך ולתחמק ממתן מענה לנעשה בתחום אחריותו. 

 
משבר 
 
Bookmark and Share