BioCatch / הבנק הקנדי ING Direct

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> BioCatch / הבנק הקנדי ING Direct
מאת: מערכת Telecom News
26/08/13,  12:35
החברות המעורבות: הסטארט-אפ ביוקאצ' עבור הבנק הקנדי ING Direct.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הטמעת פתרון ביומטרי למניעת גניבת וזיוף זהויות להגנה על חשבונות מפני חדירה בלתי מורשית במסגרת ניסוי ל-20,000 לקוחות, שיורחב לכלל 2 מיליון לקוחות הבנק.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי.
Bookmark and Share