HOT מודיעה על השלמת ההעברה של מערך טכנאי השירות לחברות המתמחות

דף הבית >> חדשות >> חדשות השוק הקווי >> HOT מודיעה על השלמת ההעברה של מערך טכנאי השירות לחברות המתמחות
HOT מודיעה על השלמת ההעברה של מערך טכנאי השירות לחברות המתמחות
מאת: מערכת Telecom News, 29.8.13, 09:45הרצל עוזר מנכ"ל הוט
  
החברה השלימה את מהלך העברת מערך טכנאי השירות לחברות המתמחות. עיקרי המהלך ומטרותיו נועדו ליצור מעגל טיפול בלקוח מקצה לקצה על ידי חברות מתמחות, אשר מזה מספר שנים הינן שותפות עסקיות של הוט. החברות המתמחות מספקות שירותי תמיכה טכניים מקצועיים ואיכותיים, וביצעו מאז ומתמיד את כל שירותי ההתקנות בחברה וגם חלק מקריאות השירות, כך לדברי הוט.
 
הוט מדווחת: "החלטה זו, שורשה בתפיסה עסקית ותפעולית של סגירת מעגל הטיפול על ידי גורם אחד. אנו צופים, כי תוצאותיה יובילו לשיפור חווית הלקוח ולהורדת מספר קריאות השירות לבתי הלקוחות. תפיסה שירותית זו מקובלת בחברות כבלים בעולם, והוכחה כיעילה ונכונה הן ללקוחות והן לחברות.
 
בחודשים האחרונים, החליטו טכנאי השירות בחברה להצטרף לניסיון ההתאגדות של "כוח לעובדים".

על אף שהעברת הפעילות לחברות המתמחות הנה לגיטימית לחלוטין וזכתה לגיבוי מבית המשפט, ועל אף שהחברה דאגה, שכל הטכנאים יוכלו להיקלט בחברות המתמחות באותם תנאי שכר, דחק ארגון "כח לעובדים" בטכנאים לפתוח בשביתות פתע, שנועדו להשפיע על רמת השירות. החברה עשתה כל שביכולתה על מנת למזער את הפגיעה בלקוחות.
 
עתה, עם השלמת המהלך של העברת מערך טכנאי השירות לחברות המתמחות, הסתיימו השביתות, והחברה הודיעה, כי היא פועלת נמרצות ונוקטת בפעולות, שתשפרנה את חווית השירות ללקוחותיה. בימים אלו החברה נותנת קדימות ועדיפות ראשונית במתן מענה שירותי ללקוחות קיימים, ולפיכך, ההתקנות ללקוחות חדשים תבוצענה לאחר החגים. כמו כן, משמרות הטכנאים תתוגברנה בימים הקרובים, וזאת על מנת להגדיל את מספר הביקורים בבתי הלקוחות".
 
הוט מצהירה: "אנו מחויבים להמשך מתן שירות מקצועי ואיכותי ללקוחותינו". נקווה שאכן הצהרה זו תמומש הלכה למעשה - בשטח. 



 
 
Bookmark and Share