HP ישראל / RoadChef הבריטית מקב' דלק

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> HP ישראל / RoadChef הבריטית מקב' דלק
מאת: מערכת Telecom News
11/09/13,  20:05
החברות המעורבות: HP ישראל עבור חברת מתחמי המסחר הקמעונאי RoadChef הבריטית מקב' דלק, בשיתוף Consulting Xplore הישראלית-צרפתית המתמחה ביישומי SAP לשוק הקמעונאות.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: יישום מערכת מידע מרכזית מבוססת פתרון SAP, כולל היישום הקמעונאי SAP IS-Retail המספק יכולת ניתוח נתונים בתחומים הפיננסי, התפעולי, הקמעונאות וההסעדה.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: כמה מיליוני ש"ח
Bookmark and Share