תכנית אב לתחבורה בירושלים

דף הבית >> מכרזים ICT >> תכנית אב לתחבורה בירושלים
מאת: מערכת Telecom News
12/09/13,  12:45
החברה מפרסמת המכרז: תכנית אב לתחבורה בירושלים
תוכן המכרז: מתן שירותי ייעוץ, פיתוח תוכנה ותמיכה בתפעול מערכות המיחשוב ביחידת הסקרים בצוות תכנית אב לתחבורה בירושלים.
מועד הגשה:  6.10.13
הערה: צוות תכנית אב לתחבורה בירושלים פרסם הזמנה להגיש הצעות לאחראי מערכות מחשוב ביחידת הסקרים בצוות תכנית אב לתחבורה בירושלים:  הוא מבקש להתקשר עם יועץ שיהיה אחראי לאייש 2 משרות של אחראי מערכות מחשוב ביחידת הסקרים שבצוות ולפתח מערכת לבקרות לוגיות על קבצי הנתונים הנאספים ע"י היחידה. פורסמו תנאי סף למשרת פיתוח מערכת לבקרות לוגיות ולמשרת תמיכה ותחזוקה ליחידת הסקרים.בנוסף פורסמה הזמנה להגיש הצעות למשרת מנהל יחידת הסקרים בצוות תכנית אב לתחבורה בירושלים. הכל להגשה בתאריך הנ"ל. 

http://www.jtmt.gov.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/tenderconputer(1).pdf
http://www.jtmt.gov.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/ManagerservyTender(1).pdf
Bookmark and Share