לאומית שירותי בריאות / 2Bsecure

דף הבית >> שת"פים הסכמים נציגויות >> לאומית שירותי בריאות / 2Bsecure
מאת: מערכת Telecom News
15/09/13,  16:50
החברות המעורבות: לאומית שירותי בריאות עם 2Bsecure חב' אבטחת המידע והסייבר של מטריקס.
תוכן השת"פ / נציגויות: השלמת שת"פ להסמכת לאומית שירותי בריאות לתקן אבטחת מידע ISO 27001, שכולל את תקן ISO 27002 ואת תקן ISO 27799, שהוא תקן מיוחד לתחום הבריאות להגנה על מידע רפואי. במסגרת השת"פ ליוותה 2Bsecure את הפרויקט על כל שלביו.
היקפו הכספי של השת"פ / נציגויות:  מאות אלפי ש"ח
Bookmark and Share