EMC + TeaSky / מוזיאון ישראל בירושלים

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> EMC + TeaSky / מוזיאון ישראל בירושלים
מאת: מערכת Telecom News
02/10/13,  14:15
החברות המעורבות: EMC עם TeraSky עבור מוזיאון ישראל בירושלים.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: שדרוג מערך הגיבוי והשחזור במוזיאון המבוסס על טכנולוגיית הגיבוי וההתאוששות מבית EMC NetWorker, שמאיצה שחזור נתונים בסביבות IT ו-DataDomain, ובעלת יכולת דה-דופליקציה, שמייתרת  את הצורך בגיבוי ע"ג קלטות. זאת, למתן מענה לייעול מערך הגיבוי והשחזור של המידע הארגוני, ניהולו האוטומטי ושיפור זמינותו ע"י יצירת עותקים זהים באתר המוזיאון.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: נאמד במאות אלפי ש"ח
Bookmark and Share