חלל תקשורת / ספק שירותי וידאו במזרח אפריקה

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> חלל תקשורת / ספק שירותי וידאו במזרח אפריקה
מאת: מערכת Telecom News
14/10/13,  20:01
החברות המעורבות: חלל תקשורת עבור ספק שירותי וידאו במזרח אפריקה.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: אספקת שירותי תקשורת לוויינית באמצעות הלווין עמוס 5 להפצה של שידורי טלוויזיה רב-ערוצית DTH ב-Ku-band.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: הכנסות צפויות ב-5 שנים תעמודנה על 3.6 מיליון דולרים.
Bookmark and Share