משרד הבריאות

דף הבית >> מכרזים ICT >> משרד הבריאות
מאת: מערכת Telecom News
21/10/13,  13:02
החברה מפרסמת המכרז: משרד הבריאות
תוכן המכרז: הצעות להקמה, יישום, פיתוח ותחזוקה של כלי לטרמינולוגיה לאומית ולניהול קטלוגים למדינת ישראל, מוסדותיה והארגונים הרפואיים שלה.
מועד הגשה:  29.11.13 (הארכה)
Bookmark and Share