Telecom News - שימוע מיותר ומטריד בעניין החיוג לחו"ל ("שירותי הבזק הבינלאומיים")

שימוע מיותר ומטריד בעניין החיוג לחו"ל ("שירותי הבזק הבינלאומיים")

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> שימוע מיותר ומטריד בעניין החיוג לחו"ל ("שירותי הבזק הבינלאומיים")
במשרד התקשורת מטפלים בבעיות של האתמול ומחפשים פתרונות מתחת לפנס. במקום לקדם את עולם התקשורת הישראלי (למשל ל- LTE) משקיעים זמן, עובדים וניירת אין סופית, בעיסוק בבעיות שוליות וחסרות משמעות צרכנית, כמו החיוג לחו"ל (במקום לעסוק בבעיות האמיתיות בתחום זה: החיוג והמסרונים מחו"ל והגלישה בחו"ל). 
מאת: אבי וייס, 27.10.13, 09:00גלעד ארדן

משרד התקשורת בראשותו של השר גלעד ארדן (בתמונה), ממשיך במסורת, שנולדה עם כניסתו של השר לתפקיד, מסורת של "שיטוט בחלל היקום הריק", ללא כיוון וללא מטרה, מלווה בשפע של חלומות, עם אפס ביצועים.

הפעם, מדובר בשימוע בתחום "ענף שירותי הבזק בינלאומיים" (שימוע נוסף על עשרות שימועים מיותרים, שהיו בקדנציה הקודמת ושלא הובילו לשום דבר מוגדר, מלבד בזבוז הנייר, שהגיע מכריתת עצים ביערות העד, מה שמוביל לדעת מדענים להתחממות כדור הארץ...). 

השימוע זה מתאפיין בכל החוליים האופייניים למשרד התקשורת ואמנה כאן שוב את עיקרם:

א. כרגיל בהתנהלות משרד התקשורת הישראלי, השימוע מופנה ווממוען רק לבעלי ההון והעניין. עדיין לא "נפל האסימון" במשרד התקשורת, שהעובדים בו הם "משרתי ציבור" במשרד ציבורי הממומן מכספי משלמי המיסים, ולכן מטרת המשרד המרכזית היא לשרת את האינטרסים של משלמי המיסים ולא את האינטרסים של בעלי האינטרסים האישיים וההוניים למיניהם. דהיינו: קודם כל צריך לשלוח את השימוע (כל שימוע) לציבור (ליתר דיוק: לנציגי הציבור, במיוחד לנציגי הציבור המקצועי בעולם התקשורת), וכמובן לפתוח את השימוע לדיון ציבורי, כמקובל ברגולטורי תקשורת אחרים בעולם. 

ב. השימוע מטפל (איך לא) בבעיות העבר, במקום לטפל בעיות ההווה והעתיד. תחום החיוג לחו"ל הפך לבלתי רלבנטי לצרכן הישראלי, בגלל התחרות העזה ובגלל שחברות תקשורת רבות הכלילו את השיחות לחו"ל כחלק מחבילת "הכל כלול". דהיינו: המחיר לחיוג לחו"ל מישראל לרוב היעדים הוא אפס או קרוב לאפס. אין כאן כל בעיה צרכנית הדורשת התערבות או בכלל.

מכאן, משרד התקשורת היה צריך לשאול את עצמו שתי שאלות בסיסיות, שלא נשאלו:

1) האם בכלל יש צורך ברישיון נפרד לשירותי חיוג לחו"ל (קרוי בלשון הרגולטור: רישיון מב"ל)? התשובה הברורה: כמובן שאין שום צורך ברישיון כזה. אין דבר כזה כיום בעולם המערבי. בדיוק כמו שאין צורך ברישיון ISP. אלו המצאות ישראליות פרי הגיון עקום של משרד התקשורת, שאבד עליהן הכלח - מזמן. זאת, במקום לעסוק בנושא אחד בלבד בתחום: איך מבטלים את הרישיון המיותר הזה. כך, ממציאים רגולציה מורכבת עוד יותר, ממה שהיה עד היום בתחום "רישיון המב"ל", ומצפים שזה יעבוד. "חוכמת חלם" במיטבה, מבית היוצר של משרד התקשורת הישראלי. 

2) מה הבעיה הכי דחופה והכי חשובה לצרכנים בתחום החיוג לחו"ל? התשובה הרי די ברורה: החיוג מחו"ל (לרבות הגלישה והמסרונים בחו"ל). הרגולטורים באירופה, למשל, עוסקים בעניין זה במרץ רב, מזה שנים ונמצאים ממש "בישורת האחרונה" של פתרון הבעיה בכל מדינות אירופה. בישראל - יוק. שקט ודממה. אין זכר לבעיה הזו בשימוע הזה. דהיינו: מתעסקים בבעיות הכי לא חשובות, במקום להשקיע את כל המאמצים בבעיות שכן חשובות לצרכנים.

שורה תחתונה: עוד שימוע מיותר, הזוי, תלוש מכל מציאות ואינו עונה לשום צורך צרכני או בכלל. בזבוז זמן וניירת של עובדי משרד התקשורת. האם המנכ"ל החדש (בתמונה למטה) יצליח לעצור את התהליכים הללו ולהכניס את משרד התקשורת לעבודה ממוקדת, מתוכננת, סדורה, בבעיות הרציניות שעומדות בפניו? נמתין ונראה. 
 
מנכ"ל משרד התקשורת החדש - אבי ברגר 
 
Bookmark and Share