NessPro / זוגלובק

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> NessPro / זוגלובק
מאת: מערכת Telecom News
27/10/13,  20:16
החברות המעורבות: NessPro קב' מוצרי התוכנה של נס טכנולוגיות עבור זוגלובק.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: אספקת מערכת בשם DSM מתוצרת EPI USE המיוצגת בארץ ע"י NessPro, להעברת מידע ואינטגרציה של נתונים בין מערכות שונות בסביבת SAP. היא מאפשרת לזוגלובק להעתיק ממערכת ה-SAP מידע סלקטיבי על פי הצרכים, לסביבת הבדיקות, תוך חסכון משמעותי בנפח האיחסון ושמירה על עדכניות ואמינות סביבת הבדיקות.  
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share