OurCrowd / GE Ventures

דף הבית >> שת"פים הסכמים נציגויות >> OurCrowd / GE Ventures
מאת: מערכת Telecom News
04/11/13,  22:21
החברות המעורבות: קרן הון סיכון OurCrowd עם קרן ההשקעות התאגידית GE Ventures של חברת GE (ג'נרל אלקטריק).
תוכן השת"פ / נציגויות: קרן GE Ventures תשתתף בסבבי הגיוס של קרן OurCrowd של חברות סטארטאפ מתחומי האנרגיה, הבריאות, התוכנה והייצור בשלבים המוקדמים של חיי חברות הסטארטאפ.
היקפו הכספי של השת"פ / נציגויות:  השותפות עם קרן GE Ventures תאפשר לקרן OurCrowd להגדיל את ההשקעה הממוצעת בסבבי הגיוס.
Bookmark and Share