One1 / בית האריזה א. פ. א. י. גרנות

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> One1 / בית האריזה א. פ. א. י. גרנות
מאת: מערכת Telecom News
01/12/13,  13:04
החברות המעורבות: One1 עבור בית האריזה א. פ. א. י. גרנות לאריזה ושיווק של פרי הדר.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הטמעת מערכת הבקרה One1Control המתממשקת למערכת One1ERP הקיימת ומאפשרת יכולות בקרה לניהול מלאי ההזמנות, המכירות, רצפת הייצור וההתחשבנות עם המגדלים. כמו כן, מטפלת המערכת בכל שלבי תהליך האריזה, החל בקבלת הפרי מהמגדלים, דרך תהליכי הסינון, שטיפה, שקילה וייבוש וכלה במיון ואריזה. 
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: 500,000 ש"ח
Bookmark and Share