Telecom News - אלקטל-לוסנט / בזק

אלקטל-לוסנט / בזק

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> אלקטל-לוסנט / בזק
מאת: מערכת Telecom News
12/12/13,  15:02
החברות המעורבות: Alcatel Lucent עבור בזק.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הספקת פתרונות VDSL2 Vectoring לשדרוג והאצת יכולות הפס הרחב של בזק. הציוד יאפשר להמשיך ולנצל את תשתית קווי הנחושת, יחד עם תשתית הסיבים האופטיים, ולספק  חווית פס רחב המתאימה לשירותי מידע ובידור מתקדמים, כדוגמת וידאו בחדות גבוהה, שירותי ענן צרכניים ועסקיים, משחקים מרובי משתתפים ועוד.
על טכנולוגיית ה-Vectoring – ניתן להשוות את השפעתה של טכנולוגיה זו להשפעת טכנולוגיית ביטול הרעשים (Noise Cancelling) המוכרת בעיקר מיישומה באוזניות שמע. בתוך כל כבל תקשורת מצויים מספר חוטי נחושת, שבאמצעותם מועבר המידע. העברה מקבילה של מידע על גבי חוטים אלו יוצרת רעשי רקע (Cross Talk), ורעשים אלו פוגמים באיכות העברת המידע ולפיכך מאטים את המהירות בה המידע מועבר מקצה לקצה. טכנולוגיית הווקטורינג משדרת "רעש נגדי" המבטל את הרעשים, ובכך מאפשרת לחוטי הנחושת להעביר את המידע בקצב מהיר בהרבה. שילוב וקטורינג בתשתית קיימת מאפשר, לרוב, להכפיל את מהירות העברת המידע על גבי החוטים. המהירות בפועל בטכנולוגיית ה-xDSL נגזרת מהמרחק מארון התקשורת.  
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי.
Bookmark and Share