גטר טק וגסטוויז'ן / מלון ריץ קרלטון הרצליה החדש

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> גטר טק וגסטוויז'ן / מלון ריץ קרלטון הרצליה החדש
מאת: מערכת Telecom News
17/12/13,  13:11
החברות המעורבות: גסטוויז'ן נציגת Swisscom בארץ וגטר טק נציגת Ruckus Wireless בארץ עבור מלון ריץ קרלטון הרצליה החדש.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: רישות וניהול אלחוטי של המלון החדש, והתקנת מערכת IPTV  על גבי רשת תקשורת אחודה של סיבים אופטיים עד לחדר. הרשת של Ruckus מקנה אפשרות לניהול אופטימלי של תדרי האלחוט בבתי המלון, פורטל ניהול אישי לרשת, בקרה וניטור ציוד קצה, תמיכה בניידות משתמשים ב-VoIP וב-Roaming, כך שמשתמש קצה, שעובר משטח כיסוי של יחידה אחת לאחרת, לא יאבד את הקשר, תמיכה במספר תקני אלחוט, גישת גלישה עם דף התניה, הגדרת דף נחיתה, גלישה מאובטחת ומוצפנת וסינון אתרים. מערכת ניהול הרשת של חברת Swisscom מכילה כלי ניהול רשת מתקדמים המספקים  למנהל המחשוב במלון תמונה מלאה על פעילות בזמן אמת של הרשת.  היא גם מציגה מדדי ביצועים כגון: זמינות שירות , צריכת רוחב פס , הורדות העלאות בפרק זמן מסויים ובאזור מסוים במלון.  
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: 500,000 ש"ח
Bookmark and Share