טאואר ג'אז / פנסוניק

דף הבית >> שת"פים הסכמים נציגויות >> טאואר ג'אז / פנסוניק
מאת: מערכת Telecom News
20/12/13,  10:20
החברות המעורבות: טאואר ג'אז עם פנסוניק.
תוכן השת"פ / נציגויות: הקמת מיזם משותף הכולל את 3 מתקני הייצור של פנסוניק ביפן וייצור מוצרי המוליכים למחצה של פנסוניק. פנסוניק תעביר את תהליכי ייצור השבבים שלה ואת מתקני וציוד הייצור שלה ב-3 מפעליה ביפן (אוזו, טונאמי ואראי) לטובת השותפות, תוך התחייבות לרכוש את מוצרי הסמיקונדקטור שלה מהשותפות לאורך תקופה של לפחות 5 שנים. השותפות תמשיך את ייצור מוצרי הסמיקונדקטור (מוליכים למחצה) של פנסוניק כקבלן משנה עבור פנסוניק ובמקביל תפעל להרחבת פעילות הייצור למוצרים חדשים נוספים. השותפות מתעתדת לספק לטאואר-ג'אז היצע טכנולוגי רחב יותר של פלטפורמות ייחודיות מתקדמות כולל מספר תהליכים מתקדמים של פנסוניק המהווים יתרון מהותי בשוק בו פועלת טאואר-ג'אז. 
היקפו הכספי של השת"פ / נציגויות:  הכנסות טאור ג'אז תגדלנה ב-400 מיליון דולרים לשנה. החא תחזיק ב-51% ממניות החברה החדשה ותספק לפנסוניק מניות  בשיויי מוערך של 8 מיליון דולרים.מאזן השותפות יכלול, בין השאר, את כל הציוד של 3 המפעלים, מזומן בשווי של כ-40 מיליון דולרים שיושקע ע"י פנסוניק במפעלים וחומר הנמצא בקווי הייצור של פנסוניק טרם סגירת ההסכם.
Bookmark and Share