One1 / מעדני בשר טירת צבי

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> One1 / מעדני בשר טירת צבי
מאת: מערכת Telecom News
31/12/13,  19:02
החברות המעורבות: One1 עבור מעדני בשר טירת צבי.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הספקת פתרון ERP  ושירותי תמיכה ותחזוקה ל-7 שנים עבור כ-100 משתמשים בטירת צבי. 
המערכתOne1View ,, שתספק חטיבת One1ERP, תכלול פתרון ERP אינטגרלי לניהול ההיבט הפיננסי ורצפת הייצור וניהול מלאי (WMS). במערכת ישולבו פתרונות לתפעול תהליכים באמצעות מכשירים ניידים ומערכת בינה עסקית למנהלים. המערכת תיתן בידי הנהלת המפעל כלים ניהוליים מתקדמים לניהול ובקרה שוטפים אחר היעדים העסקיים.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share