פטור ממכרז מטעם משרד הפנים רשות האוכלוסין וההגירה

דף הבית >> פטורים ממכרזים ICT >> פטור ממכרז מטעם משרד הפנים רשות האוכלוסין וההגירה
מאת: מערכת Telecom News
15/01/14,  10:36
החברה מפרסמת הפטור ממכרז: משרד הפנים רשות האוכלוסין וההגירה
תוכן הפטור ממכרז: תחזוקת ופיתוח מערכת עובדים זרים - מערכת מעו"ז (מערכת מיושנת) של חב' EDS (חברה שנטמעה בתוך HP).
הספק מקבל הפטור: HP
סכום הפטור במכרז: 2 מיליון ש"ח. נימוק: בעקבות המלצות מילכה נשיאל עוזרת החשבת הכללית ורז הייפמן ממטה התקשוב הממשלתי. מערכת מעו"ז מאתרת אנשים עפ"י טביעת אצבע. מערכת "אביב" (חדשה) מנהלת את כל פרטי העובדים הזרים. אין קשר ישיר בין 2 המערכות ומשלבים את מעו"ז לתוך "אביב".  זאת, במקום לפתח יכולות זיהוי ביומטרי בתוך מערכת "אביב ולבטל את מעו"ז. זאת, מינואר 2014 עד סוף דצמבר 2014.

עדכון 11.4.14:  פרסום נוסף: משרד הפנים רשות ההגירה והאוכלוסין נתן פטור ממכרז להתקשרות המשך ל-HP לפיתוח מערכת ביומטרית לזרים ב"אביב" ושדרוג מערכת מעו"ז. מפברואר 2014 עד סוף דצמבר 2014 אישור מלכה נשיאל עוזרת החשבת הכללית. היקף כספי: 1,691,405 ש"ח.
Bookmark and Share