Dooks / בית החולים שערי צדק

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> Dooks / בית החולים שערי צדק
מאת: מערכת Telecom News
15/01/14,  17:38
החברות המעורבות: Dooks חברת שירותי IT עבור בית החולים שערי צדק בירושלים.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: שדורג תשתיות המחשוב של ביה"ח במתגים של HP. פתרון זה יהווה בסיס תשתיתי בעל שרידות גבוהה וישתלב במערך ההמשכיות העסקית של בית החולים. רוחב פס של 40 ג'יגה ב- Backbone ו-10 ג'יגה בתקשורת למתגי הקצה צפויים לשפר את רמת הביצועים של תשתית התקשורת בבית החולים.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: מיליון דולרים
Bookmark and Share